ŠRUBAŘOVÁ, Daniela. Osobní databáze GPS tras [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52373. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO