PROCINGEROVÁ, Lucie. Srovnání úspěšnosti Siri, Cortany a Google [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52398. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.
Uložit do Citace PRO