FIŠER, Jakub. Sportovní asistent pro platformu iOS [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52430. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.
Uložit do Citace PRO