BRÍDA, Ján. Shadow Mapping: filtrace stínů v OpenGL [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52493. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jozef Kobrtek.
Uložit do Citace PRO