KOVAŘÍK, David. Interaktivní simulátor pro grafy toku dat [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52503. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Charvát.
Uložit do Citace PRO