KLUSÁČEK, Jan. Aplikace metody Mean Normalized Stochastic Gradient Descent pro rozpoznávání řeči [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52532. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Pešán.
Uložit do Citace PRO