VESELÝ, Michal. Simulátor komplexního splátkového kalendáře [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52557. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Samek.
Uložit do Citace PRO