KOCIÁN, Karel, Kateřina KRPEŠOVÁ a Michal FRYDRÝN. Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 137-144 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52593
Uložit do Citace PRO