ZEMÁNEK, Lukáš a Jiří PRNKA. Problematika podélní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 194-209 [cit. 2020-08-15]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52598
Uložit do Citace PRO