BÓB, Juraj a Milan NIČ. Daňové intervencie na trhu s nehnuteľnosťami. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013, s. 461-471 [cit. 2020-06-04]. ISBN 978-80-214-4675-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52627
Uložit do Citace PRO