VOLF, Jiří. Využití návrhových vzorů při tvorbě softwaru [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52671. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jitka Kreslíková.
Uložit do Citace PRO