JEŽEK, Michal. Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52675. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Aleš Smrčka.
Uložit do Citace PRO