KONEČNÝ, Michal. Interaktivní prostředí pro vývoj adventure her [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52705. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.
Uložit do Citace PRO