PÁNIK, Tomáš. E-learningový systém pro výuku matematiky [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52731. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vít Štancl.
Uložit do Citace PRO