DAMBORSKÝ, Roman. Připojování vestavěných systémů k intranetu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52741. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Miroslav Švéda.
Uložit do Citace PRO