HRDÝ, Libor. Automatické generování okrajové plochy kraniálního implantátu [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52781. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO