ZELNÍČEK, František. Podnikatelský záměr – otevření školy sebeobrany [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/528. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO