HAVELKA, Robert. Detekce ohně a kouře ve videosekvenci [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52802. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO