ČERNÝ, Miloš. Animace v 3D Studiu [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jaroslav Přibyl.
Uložit do Citace PRO