NEDVĚDICKÝ, Jan. Generování dráhy nástroje při 3 osém frézování 3D polygonálních modelů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52898. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO