NOVOTNÝ, Ondřej. Webová demonstrace lineární filtrace [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52906. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.
Uložit do Citace PRO