PRAMUKA, Tomáš. Síťová hra v Nokia Qt SDK [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bařina.
Uložit do Citace PRO