KULICH, Martin. Luštění substitučních šifer v klasické kryptografii [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52912. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Stružka.
Uložit do Citace PRO