HULÍK, Rostislav. Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.
Uložit do Citace PRO