JAŠEK, Petr. E-learningový kurs pro výuku jazyka SQL [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52950. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO