TRUHLÁŘ, Martin. Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/52978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Roman Juránek.
Uložit do Citace PRO