ČECHO, Jaroslav. Zpřístupnění funkcí CLIPS z jazyka Ruby [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Letko.
Uložit do Citace PRO