VAGNER, Ondřej. Automatická tvorba efektu světelného meče [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Žák.
Uložit do Citace PRO