FLORYČEK, Jan. Experimenty se snímky sítnice oka [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Fiala.
Uložit do Citace PRO