DRLÍK, Radovan. Návrh a realizace systému Jabber2Go [online]. Brno [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jaroslav Škarvada.
Uložit do Citace PRO