DRLÍK, Radovan. Návrh a realizace systému Jabber2Go [online]. Brno, 2007 [cit. 2019-11-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53041. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jaroslav Škarvada.
Uložit do Citace PRO