SEMERÁD, Pavel. Ručení za nezaplacenou daň – je možné stanovit cenu obvyklou u pohonných hmot? In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 27-33 [cit. 2020-06-05]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53077
Uložit do Citace PRO