PIVOŇKOVÁ, Kateřina. Aktuální přístup státu k výkonu znalecké činnosti – významná součást analýzy v rámci standardizace celoživotního vzdělávání znalců. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 41-48 [cit. 2020-07-06]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53079
Uložit do Citace PRO