HÁBA, Jaroslav. Aspekty ocenění věcných břemen vyvolaných stavbami technické infrastruktury. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 238-249 [cit. 2020-05-31]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53095
Uložit do Citace PRO