KLIKOVÁ, Alena. Připravovaná novela stavebního zákona. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 250-254 [cit. 2019-08-19]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53096
Uložit do Citace PRO