ZÁMEČNÍK, Miroslav. Transformace webových aplikací na webové služby [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Weiss.
Uložit do Citace PRO