FIRLOVÁ, Jana. Ajax - aktivní JavaScript komunikující v XML [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53138. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO