MAREŠ, Petr. Automatická detekce knihovního kódu ze spustitelných souborů typu PE [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Dušan Kolář.
Uložit do Citace PRO