PEČENKA, Michal. 3D animace postavy v počítačové grafice [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53224. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jaroslav Přibyl.
Uložit do Citace PRO