FIEDOR, Tomáš. A Decision Procedure for the WSkS Logic [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Lengál.
Uložit do Citace PRO