KOREC, Tomáš. Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53310. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Zemek.
Uložit do Citace PRO