MATYÁŠ, Jan. Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53331. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO