KLIKA, Jan. Rozpoznávání CAPTCHA [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.
Uložit do Citace PRO