SISKA, Josef. Simulátor Turingových strojů popsaných pomocí kompozitních diagramů [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53343. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Adam Rogalewicz.
Uložit do Citace PRO