DVORSKÝ, Radovan. Detekce útoků na WiFi sítě pomocí získávaní znalostí [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Matej Kačic.
Uložit do Citace PRO