LOUKOTA, Petr. Komponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na data [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO