MRÁZEK, Petr. Generický zpětný překlad programů v bajtkódu do vyšší formy reprezentace [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jakub Křoustek.
Uložit do Citace PRO