ŠVANDA, Pavel. Nástroj pro generování rámců podle standardu 802.11 [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53458. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Matej Kačic.
Uložit do Citace PRO