LICHÝ, Stanislav. Agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53459. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Horáček.
Uložit do Citace PRO