SVĚCHOVSKÝ, Radek. Rekonstrukce 3D geometrie na základě diskrétních volumetrických dat [online]. Brno, 2013 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53472. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Španěl.
Uložit do Citace PRO