MATYÁŠ, Jan. FPGA platforma podporující .NET Micro Framework [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53486. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.
Uložit do Citace PRO